0337.112.233

IELTS 8.0, IDP
Giám khảo chấm nói quốc tế Cambridge;
Kinh nghiệm 10 năm dạy ôn thi   cho học sinh vào lớp chuyên Anh của các trường: Chuyên Ngoại ngữ, Chuyên Sư phạm, Chuyên Ams, Chu Văn An,  Nguyễn Huệ, Sơn Tây.

Triệu Tuấn Anh