0337.112.233

IELTS 7.5, Hội đồng Anh
Kinh nghiệm 18 năm dạy nâng cao năng lực ngôn ngữ và năng lực giao tiếp cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, người đi làm; ôn thi các chứng chỉ IELTS, TOEIC, VSTEP;
Dạy các môn chuyên ngành Phương pháp dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh, ĐHSPHN;

Dạy các kĩ năng thực hành tiếng cho sinh viên không chuyên Anh, ĐHSPHN;

Tham gia bồi dưỡng, tập huấn năng lực ngôn ngữ và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên phổ thông các tỉnh.

Trần Thị Thanh Xuân