0337.112.233

 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người đi làm 

Điều kiện ngôn ngữ: Tương đương A2 

Thời lượng khóa học: 40 giờ 

Mô tả khoá học: Tiếng Anh giao tiếp là khoá học dành cho những học sinh, sinh viên muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh, chuẩn bị cho công việc tương lai hay người đã đi làm nhận thấy sự cần thiết của kĩ năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc. Chương trình học Tiếng Anh giao tiếp giúp phát triển tốt 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời phát triển vốn ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm trong ngữ cảnh giao tiếp. Khoá học tập trung phát triển kĩ năng nghe và nói, hướng dẫn cho học viên cách xử lý các tình huống giao tiếp tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC