0337.112.233

TIẾNG ANH 8

Đối tượng: Học sinh lớp 8 
Thời lượng khoá học: 12 tháng, 1 tuần 1 buổi/3 giờ
Mô tả khoá học: Khóa học cung cấp cho học sinh lớp 8 kiến thức về các thành tố ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng và các kĩ năng ngôn ngữ (đọc hiểu, viết) từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Đồng thời, khóa học giúp học sinh phát triển các kĩ năng và chiến thuật làm bài để học sinh có thể đạt kết quả cao nhất trong các kì thi.
 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC