0337.112.233

 

Để có thể tiếp cận những kiến thức nâng cao hơn, bạn buộc phải sử dụng thành thạo những thì trong tiếng Anh. Bài viết dưới đây sẽ giúp người đọc hệ thống cấu trúc các thì dễ dàng hơn. 

Các thì trong tiếng Anh

Thì (tense) trong tiếng Anh là thuật ngữ dùng để xác định thời gian đã xảy ra, đang xảy ra hoặc dự kiến sẽ xảy ra một sự việc, hiện tượng, hành động,... nào đó. Thì đi liền với chủ ngữ và động từ (động từ tobe theo ngôi khi kết hợp danh từ, tính từ hoặc động từ thường) dùng để chỉ về một trạng thái của động từ trong câu xảy ra trong khoảng thời gian nào đó hoặc đã xảy ra, dự kiến xảy ra, luôn xảy ra,... Các loại thì trong tiếng Anh được chia theo thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tổng hợp cấu trúc các thì

Việc tổng hợp cấu trúc các thì sẽ giúp các bạn dễ ghi nhớ và ôn tập lại. Sau đây EDC xin gửi đến các bạn bảng tổng hợp CẤU TRÚC CÂU KHẲNG ĐỊNH CỦA 12 THÌ trong Tiếng Anh.