0337.112.233

NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM KHẢO CHẤM NÓI VÀ VIẾT

Đây là khóa bồi dưỡng dành riêng cho giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy tại các trường...

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH

Khoá bồi dưỡng này giúp giáo viên tiếng Anh phổ thông các cấp có thể ứng dụng linh hoạt...

Trang