0337.112.233

Đối tượng: Giáo viên Tiếng Anh phổ thông 

Điều kiện ngôn ngữ: Tương đương B1 

Thời lượng khóa học: 03 ngày 

Mô tả khoá học: Đây là khóa bồi dưỡng dành riêng cho giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy tại các trường phổ thông. Khóa bồi dưỡng trang bị giúp học viên củng cố kiến thức cụ thể về phương pháp dạy học các kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) và các thành tố ngôn ngữ (ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng) theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, học viên sẽ có cơ hội thực hành giảng dạy trong các bối cảnh dạy học khác nhau. 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC