0337.112.233

IELTS 7.0, Hội đồng Anh
Chứng chỉ về Tích hợp Tư duy phản biện vào việc khám phá văn hóa trong môi trường học tiếng Anh, Đại sứ quán Hoa kỳ tại Hà Nội;
Giảng dạy các môn học của Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành và dạy các kỹ năng thực hành tiếng (Nghe, Nói Đọc, Viết) cho sinh viên, học viên các hệ của ĐHSPHN;
Tham gia bồi dưỡng, tập huấn Năng     lực ngôn ngữ và Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trên toàn quốc.

Nguyễn Diệu Hương