0337.112.233

Đối tượng: Chuyên viên, giáo viên Tiếng Anh phổ thông

Điều kiện ngôn ngữ: Tương đương B2 

Thời lượng khóa học: 03 ngày 

 

Mô tả: Đây là khóa bồi dưỡng dành riêng cho chuyên viên và giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy tại các trường phổ thông. Khóa bồi dưỡng cung cấp cho học viên kiến thức về phương pháp kiểm tra đánh giá hiện đại, xây dựng bảng đặc tả kĩ thuật đề thi và viết tiểu mục đề thi nghe, nói, đọc, viết, từ vựng, ngữ pháp và ngữ âm phù hợp với đối tượng người học. Đồng thời, học viên sẽ có cơ hội thực hành viết tiểu mục đề thi. 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC