0337.112.233

LUYỆN THI VSTEP
MỤC TIÊU ĐẦU RA BẬC 2, 3, 4, 5 (A2, B1, B2, C1)

Đối tượng: Học sinh, sinh viên, giáo viên, người đi làm 
Điều kiện ngôn ngữ: Tương đương từ bậc 1, 2, 3, 4 ( A1, A2, B1, B2)
Thời lượng khóa học: 40 giờ 
Mô tả khoá học: Những khoá học này rất cần thiết cho học viên chuẩn bị thi VSTEP. Người học sẽ được hướng dẫn các chiến thuật, bí quyết làm bài cho cả 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong bài thi VSTEP; ngoài ra còn được cải thiện trình độ tiếng Anh nền tảng thông qua các hoạt động thực hành các kĩ năng cũng như các thành tố ngôn ngữ - từ vựng, ngữ pháp, phát âm - theo chủ điểm. 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC