0337.112.233

Đối tượng: Sinh viên, người đi làm 

Điều kiện ngôn ngữ: Tương đương A2 

Thời lượng khóa học: 40 giờ 

Mô tả khoá học: Đây là khoá học giúp học viên là sinh viên và những người đi làm phát triển năng lực tiếng Anh và kĩ năng làm bài thi. Khoá học giúp người học củng cố và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và các thành tố ngữ pháp, từ vựng, phát âm tiếng Anh trong môi trường làm việc. Đồng thời, tập trung phát triển các chiến lược sử dụng tiếng Anh trong các dạng bài thi TOEIC, giúp người học đạt được kết quả tốt khi thi TOEIC. 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC