0337.112.233

LUYỆN THI IELTS

Đối tượng: Học sinh, sinh viên, giáo viên, người đi làm 
Điều kiện ngôn ngữ: Tương đương từ 3.0 – 6.0 IELTS 
Thời lượng khóa học: 40 giờ 
Mô tả khoá học: Những khoá học này rất cần thiết cho học viên chuẩn bị thi IELTS. Người học sẽ được hướng dẫn các chiến thuật làm bài cho cả 04 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong bài thi IELTS; ngoài ra còn được cải thiện trình độ tiếng Anh nền tảng thông qua các hoạt động thực hành các kĩ năng cũng như các thành tố ngôn ngữ - từ vựng, ngữ pháp, phát âm - phù hợp với trình độ. 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC