0337.112.233

IELTS 8.5, Hội đồng Anh 
Giám khảo đánh giá năng lực tiếng Anh cho các đối tượng thi VSTEP;
Bồi dưỡng, đánh giá năng lực ngôn ngữ và nghiệp vụ cho giáo viên phổ thông trên toàn quốc;
Kinh nghiệm 7 năm dạy nâng cao kĩ năng, luyện thi IELTS cho nhiều đối tượng đạt kết quả cao.

Lê Thị Thu Hồng