0337.112.233

IELTS 8.0, IDP
Kinh nghiệm 13 năm dạy nâng cao trình độ Tiếng Anh giao tiếp và thương mại cho nhiều đối tượng người học phong phú (học sinh phổ thông các cấp, người đi làm,.. ) và ôn thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEIC.