0337.112.233

 

Part 3 của phần Speaking được nhiều bạn học đánh giá là phần khó nhất trong toàn bộ bài thi nói. 

Việc cải thiện phần này cần khá nhiều thời gian và sự kiên nhẫn của người học. Bên cạnh đó, phương pháp học cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Dưới đây là những ý tưởng và câu hỏi liên quan tới một chủ đề khá quen thuộc với những bạn đang ôn VSTEP: chủ đề về sự phát triển (Development). 


 

_________________________
Trường ĐHSP Hà Nội - Trung tâm Phát triển Giáo dục & Công nghệ số
Không gian học thuật mở, thiết thực, hiện đại và chuyên biệt tại Trường ĐHSP Hà Nội
Đáp ứng chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh, đặc biệt là trong giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072514641529
Email: edc@hnue.edu.vn
Hotline: 0337112233