0337.112.233

Một trong những kỹ năng cần cải thiện để tăng trình độ sử dụng tiếng Anh học thuật nói chung và bài thi IELTS Writing và Speaking nói riêng, đó chính là khả năng sử dụng thành thạo từ đồng nghĩa (synonyms).
Ngoài ra, khả năng sử dụng được các từ đồng nghĩa để diễn đạt lại ý (paraphrase) là một khía cạnh giúp giám khảo đánh giá “phạm vi từ vựng” (range of vocabulary) của thí sinh – một trong những yếu tố cho điểm tiêu chí từ vựng (Lexical resources) trong IELTS Writing dựa theo bảng tiêu chí chấm điểm. Cụ thể hơn, ứng dụng hiệu quả từ đồng nghĩa vào các dạng bài trong IELTS Writing Task 2 cũng như IELTS Speaking giúp thí sinh tránh những lỗi lặp từ không cần thiết và bài viết trở nên trôi chảy và mạch lạc. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu từ đồng nghĩa của một số từ thông dụng.
LƯU Ý: Do tính chất một từ tiếng Anh có thể có nhiều từ đồng nghĩa, mỗi từ đồng nghĩa phù hợp với ngữ cảnh cụ thể, vậy nên người học cần tìm hiểu rõ ngữ cảnh phù hợp để sử dụng các từ.

_________________________
Trường ĐHSP Hà Nội - Trung tâm Phát triển Giáo dục & Công nghệ số
Không gian học thuật mở, thiết thực, hiện đại và chuyên biệt tại Trường ĐHSP Hà Nội
Đáp ứng chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh, đặc biệt là trong giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072514641529
Email: edc@hnue.edu.vn
Hotline: 0337112233