0337.112.233
Phạm Vũ Lê Mai
IELTS 7.5, IDP  Kinh nghiệm dạy tại Trung tâm ALLAS EDU; Kinh nghiệm 4 năm dạy ôn thi cho học sinh vào các trường THPT và Đại học.

Phạm Vũ Lê Mai

Thái Thị Cẩm Trang – Phó Giám đốc
C1, ĐHSPHN Hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, giáo viên trên toàn quốc về giảng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Nhiều năm kinh...

Thái Thị Cẩm Trang – Phó Giám đốc

Lưu Thị Kim Nhung – Giám đốc
TOEFL iBT 105, ETS Phát triển chương trình, biên soạn tài   liệu và giảng dạy các kĩ năng tiếng Anh, ngôn ngữ học tiếng Anh cho người học thuộc các...

Lưu Thị Kim Nhung – Giám đốc

Trang