0337.112.233
Đào Thị Bích Nguyên
TOEFL iBT 106, ETS IELTS 8.0, Hội đồng Anh. Phát triển chương trình, biên soạn tài liệu và giảng các kĩ năng thực hành tiếng (Nghe, Nói,...

Đào Thị Bích Nguyên

IELTS 8.0, IDP Kinh nghiệm 13 năm dạy nâng cao trình độ Tiếng Anh giao tiếp và thương mại cho nhiều đối tượng người học phong phú (học sinh phổ thông...

Lê Thị Minh Nguyệt

Triệu Tuấn Anh
IELTS 8.0, IDP Giám khảo chấm nói quốc tế Cambridge; Kinh nghiệm 10 năm dạy ôn thi   cho học sinh vào lớp chuyên Anh của các trường: Chuyên Ngoại ngữ...

Triệu Tuấn Anh

Trần Hạnh Ngân
IELTS 8.0, Hội đồng Anh Kinh nghiệm giảng dạy ôn thi IELTS cho học sinh, sinh viên, và người đi làm.  

Trần Hạnh Ngân

Trần Ngọc Giang
IELTS 8.0 Tiến sĩ Trường Đại học Newcastle, Úc Chứng chỉ Chuyên gia đào tạo IELTS (Viện Khoa học Xã hội - ĐHSP Hà Nội); Chứng chỉ Giám khảo chấm kỹ...

Trần Ngọc Giang

Lê Thị Thu Hồng
IELTS 8.5, Hội đồng Anh  Giám khảo đánh giá năng lực tiếng Anh cho các đối tượng thi VSTEP; Bồi dưỡng, đánh giá năng lực ngôn ngữ và nghiệp vụ cho...

Lê Thị Thu Hồng

 Đỗ Thị Phương Mai
IELTS 7.5, IDP Phó trưởng bộ môn Ngôn Ngữ Anh, Tiếng Anh, trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Chứng chỉ Bồi dưỡng cán bộ ra đề VSTEP, ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế;...

Đỗ Thị Phương Mai

Doãn Thuỳ Linh
IELTS 7.5, IDP
 Kinh nghiệm giảng dạy các môn chuyên ngành Phương pháp dạy học và kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cho học sinh, sinh viên,...

Doãn Thuỳ Linh

Trần Thị Thanh Xuân
IELTS 7.5, Hội đồng Anh Kinh nghiệm 18 năm dạy nâng cao năng lực ngôn ngữ và năng lực giao tiếp cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, người đi...

Trần Thị Thanh Xuân

IELTS 7.5, Hội đồng Anh Giám khảo đánh giá năng lực tiếng Anh cho các đối tượng thi VSTEP; Chứng chỉ Giám khảo chấm Nói, Viết, ĐHNN- Đại học Huế;...

Đinh Thị Hương

Bùi Thuỳ Anh
C1, VSTEP Kinh nghiệm dạy ôn thi TOEIC, IELTS, TOEFL cho các đối tượng học viên. 
 Giảng dạy các khóa học ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh...

Bùi Thuỳ Anh

Nguyễn Diệu Hương
IELTS 7.0, Hội đồng Anh Chứng chỉ về Tích hợp Tư duy phản biện vào việc khám phá văn hóa trong môi trường học tiếng Anh, Đại sứ quán Hoa kỳ tại Hà...

Nguyễn Diệu Hương

Trang