0337.112.233

IELTS 7.5, IDP
Phó trưởng bộ môn Ngôn Ngữ Anh, Tiếng Anh, trường ĐH Sư phạm Hà Nội;
Chứng chỉ Bồi dưỡng cán bộ ra đề VSTEP, ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế;
Chứng chỉ Bồi dưỡng Giám khảo chấm Nói Viết VSTEP, ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế;
Chứng chỉ Chuyên gia kiểm tra đánh giá trong giảng dạy Ngoại Ngữ, RELC, Singapore.

 Đỗ Thị Phương Mai