0337.112.233

C1, VSTEP
Kinh nghiệm dạy ôn thi TOEIC, IELTS, TOEFL cho các đối tượng học viên. 

Giảng dạy các khóa học ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh VSTEP và tập huấn cho giáo viên tiếng Anh các trình độ B1, B2 và C1 tại các tỉnh, thành phố.

Bùi Thuỳ Anh